Nova godina 2017. u Krakovu + Aušvic + rudniku soli Velička (Travellino)

Krakov Doček Nove Godine

Krakov je stara poljska prestonica i kraljevski grad neopisive lepote koju bi slobodno mogli nazvati grad muzej. Krakovski stari grad je uvršten u listu svetske kulturne baštine UNESCO-a.

6 dana / 3 noćenja – autobusom
30.12.-04.01.2017.

Organizator putovanja:

Društvo za turizam, trgovinu i usluge
„TRAVELLINO“ d.o.o Beograd
SEDIŠTE Gundulićev venac 22
OGRANAK Balkanska 28
Tel + 381 11 2645 624
Fax + 381 11 3629 171


1. dan 30.12. (petak) BEOGRAD – KRAKOV

Polazak iz Beograda, sa glavne Lastine autobuske stanice, oko 17 časova, iz Novog Sada oko 18 časova sa parkinga kod lokomotive (tačno vreme polaska biće poznato dva dana pred put). Vožnja kroz Mađarsku, Slovačku…

2. dan 31.12. (subota) KRAKOV

Dolazak u Krakov u prepodnevnim časovima, nekadašnju prestonicu Poljske, a danas njenu kulturnu prestonicu. Panoramsko razgledanje kraljevskog grada sa lokalnim vodičem, nekadašnje prestonice Poljske sa razgledanjem Tvrđave Vavel, Brda Vavel sa kraljevskim dvorcem i katedralom, Pećine Zmaja koja je i simbol Krakova, Stari gradski Rinek sa zvonikom, Crkvu Sv. Marije, Univerzitet Jagielo iz XIV veka, Jevrejsku četvrt Kazimierz, Ulicu Kanoniczna sa zgradama iz XIV veka. Nakon obilaska smeštaj u hotel. Slobodno vreme. INDIVIDUALNI DOČEK NOVE 2017. GODINE. SREĆNA NOVA GODINA! Noćenje.

3. dan 01.01. (nedelja) KRAKOV

Doručak. Slobodan dan u Krakovu. Noćenje.

4. dan 02.01. (ponedeljak) KRAKOV – AUŠVIC – KRAKOV

Doručak. Slobodno vreme ili fakultativna poseta nekadašnjem zloglasnom nacističkom koncentracionom logoru Aušvic-Birkenau (današnji spomen-muzej pod zaštitom je UNESCO-a). Povratak u Krakov. Slobodno vreme. Noćenje.

5. dan 03.01. (utorak) KRAKOV – VELIČKA – KRAKOV – BEOGRAD

Doručak. Napuštanje hotela. Slobodno vreme ili mogućnost fakultativnog izleta do najstarijeg rudnika Soli u Evropi Velička. Po dolasku spuštanje stepenicama sa lokalnim vodičem do dubine od 135 m gde se nalazi i spektakularno podzemno jezero, kraljevska kapela napravljena od soli i koncertna dvorana. U povratku izlaz je specijalnim liftom. Povratak u Krakov. U večernjim časovima polazak za Beograd. Noćna vožnja…

6. dan (sreda) 04.01.

Dolazak u Beograd u jutarnjim časovima.

 

HOTEL

CENA ARANŽMANA

SPECIJALNA CENA

PLAĆANJE DO 10.12.

HTL JUNIOR 2 ***

139 evra

119 evra

 

UPLATA PO SPECIJALNOJ CENI DO NAZNAČENOG TERMINA U TABELI

 • Polazak iz Užica (gradski stadion), Čačka (železnička stanica), Kragujevca (TC Roda), Batočine – doplata za transfer 20 evra / minimum 4 putnika
 • Doplata za 1/1 60 evra isključivo na upit
 • Cena za dete do 12 godina u pratnji dve odrasle osobe(na pomoćnom ležaju) umanjuje se 10 evra

Način plaćanja novogodišjeg aranžmana

 • dinarski po prodajnom kursu Vojvođanske banke na dan uplate za efektivu, 30% prilikom rezervacije, ostatak isplaćeno 7 dana pred put,
 • platnim karticama VISA,DINA, MAESTRO, MASTER CARD, AMERICAN EXPRESS
 • na rate čekovima, 40% avans, poslednja rata 3 meseca posle putovanja, realizacija 10. ili 20. u mesecu
 • avans 30%,ostatak odloženo – do 4 mesečne rata kreditnim karticama BANCA INTESA – VISA, MASTER CARD I AMERICAN EXPRESS

Cena novogodišnjeg aranžmana obuhvata

• prevoz autobusom turističke klase (16-87 sedišta) na navedenoj relaciji / mesta se određuju prema prijavi
• 3 noćenja sa doručkom (švedski sto) u hotelu 3* u Krakovu u 1/2 i1/2+1 sobama
• Razgledanje Krakova
• Usluge turističkog vodiča za sve vreme putovanja (predstavnik agencije)
• Troškove organizacije putovanja

Cena novogodišnjeg aranžmana ne obuhvata

 • Individualne troškove
 • Fakultativne izlete minimum 25 osoba:
  • Aušvic i Birkenau – 20 evra / deca 15 evra
  • Rudnik soli Velička 25 evra / deca 20 evra
 • Međunarodno zdravstveno osiguranje
  • deca (do 17 god.) – 540 rsd
  • odrasli (od 18-70 god.) – 770 rsd
  • stariji od 71-83 god. – 1620 rsd

NAPOMENA: Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije… Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.

OBAVEZNO PRIJAVLJIVANJE ZA IZLETE U AGENCIJI ZBOG REZERVACIJE TERMINA ZA GRUPE, PLAĆANJE VODIČU

Hotel JUNIOR 2 *** se nalazi  9 km od strogog centra Krakova. Na 20 m od hotela se nalazi autobusko stajaliste (do centra grada se preseda na tramvaj).  U blizini hotela je Lidl, a nešto malo dalje se nalazi Carrefour hipermarket kao i Decathlon. Sve sobe u hotelu poseduju kupatilo, mini-bar, fen i besplatan wifi internet. Usluga na bazi noćenje doručak – švedski sto.

PROGRAM JE RAĐEN NA BAZI MINIMUM 40 PUTNIKA
OTKAZ 5 DANA PRE POČETKA PUTOVANJA
Agencija zadržava pravo korekcije cena u slučaju promena na deviznom tržištu
Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja
Organizator zadržava pravo promene redosleda pojedinih sadržaja u programu usled objektivnih okolnosti
UZ OVAJ PROGRAM VAŽE OPŠTI USLOVI PUTOVANJA TA TRAVELLINO
Organizator putovanja TRAVELLINO licenca OTP 26/2010

Kontakt organizatora novogodišnjeg putovanja

Društvo za turizam, trgovinu i usluge „TRAVELLINO“ d.o.o Beograd
SEDIŠTE Gundulićev venac 22,
OGRANAK Balkanska 28
Tel + 381 11 2645 624
Fax + 381 11 3629 171
LICENCA OTP 26/2010
e-mail: office@travellino.rs
www.travellino.rs

POSEBNE NAPOMENE:
  Redosled sedenja u autobusu se pravi prema datumu prijave.
  Zaustavljanje radi usputnih odmora predviđeno je na svakih 3,5 do 4 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu.
  Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. Ostavljanje vrednih stvari u autobusu i u hotelskim sobama nije preporučljivo, jer ni prevoznik niti hotel ne odgovaraju za iste! U slučaju obijanja autobusa, putnik može zatražiti nadoknadu štete samo za svoje osigurane stvari kod ovlašćenih osiguravajućih kuća. Organizator putovanja ne može odgovarati, niti se organizatoru putovanja pišu prigovori, u slučaju ovih nepredviđenih okolnosti.
  Napominjemo da je putovanje grupno, i tome je sve podređeno. Prema tome potrebno je jasno sagledavanje situacije da su u vozilu, muzika i filmovi koji se puštaju, neutralni po svom sadržaju, temperatura u vozilu ne može se individualno za svako sedište podešavati, i imajte u vidu da ono što je za nekoga toplo, za drugog je hladno i sl. Dakle, za grupno putovanje potrebno je puno razumevanje među putnicima i osećaj kolektivizma.
  Prostor za prtljag u autobusu je ograničen i predviđena količina prtljaga po putniku je 1 kofer i 1 komad ručnog prtljaga.
  Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu “tax free”, pa Vas molimo da to imate u vidu.
  Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak…)
  Organizator putovanja i izleta na putovanju zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih programom, kao i redosleda razgledanja usled objektivnih okolnosti. Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta ili tržnih centara, prodavnica, restorana, muzeja… ne rade.
  Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, vremena dolaska i daljeg rasporeda u aranžmanu)
  Putnicima koji imaju za cilj posete muzejima i galerijama, preporučujemo da na internetu provere radno vreme istih i da željene posete usklade sa slobodnim vremenom na putovanju.
 Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena i važeća na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino partnera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisu poznate ne mogu biti relevantne.
 U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 15:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka najkasnije do 09:00 časova. Svaki hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš/WC. Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi. Organizator putovanja u slučaju ne objavljivanja tačnog imena hotela, obavezuje se da ime postavi najkasnije 7 dana pre polaska na put. U slučaju promene hotela, organizator je dužan o tome obavestiti sve putnike, a zamenjen hotel mora u svemu odgovarati standardima hotela datog u opisu programa.
 Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata.   Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj, fen za kosu, internet…)
  Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta.
  Zahtevi za konektovane sobe, family sobe i sl., uzeće se u razmatranje, ali grupni autobuski aranžmani ne podrazumevaju ovakvu vrstu smeštaja, niti izbora soba i njihovog sadržaja (balkon, terasa, pušačka soba, spratnost, francuski ležaj i sl.). Agencija organizator ne može obećavati ovakve usluge.
 Smeštaj na grupnim aranžmanima ovog tipa je u dvokrevetnim ili dvokrevetnim sobama sa pomoćnim ležajem namenjene za smeštaj treće osobe. Sobe sa pomoćnim ležajem su manje komforne, a treći ležaj je pomoćni i može biti standardnih ili manjih dimenzija.
  Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi.
 Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.
  Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja.
Međunarodno putno zdravstveno osiguranje je obavezno za pojedine destinacije. Savetujemo Vas da isto posedujete za sva vaša putovanja, jer u suprotnom sami snosite odgovornost za eventualne posledice prilikom kontrole države u koju putujete, kao i kontrole u državama kroz koje prolazite.
 Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.  Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju…) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU.
 Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije
 Dan pred polazak organizator putovanja šalje SMS poruku sa svim detaljima polaska. Ukoliko ne dobijete poruku OBAVEZNO kontaktirajte agenciju radi dobijanja tačnih podataka oko polaska na putovanje.

Deli