Doček 2017. godine u Budimpešti (Travellino)

Budimpešta Doček Nove Godine

Spajanjem tri grada: Buda, Obuda i Pest 1873. godine nastala je jedinstvena Budimpešta, danas grad oko 2 miliona stanovnika; administrativni kulturni, naučni, privredni, trgovinski i saobraćajni centar Mađarske. Lepote Budimpešte doprinose 10 mostova i Kraljevska palata sa uzvišenjima pored Dunava sa budimske strane. I zapamtite, u Budimpešti niste bili ukoliko niste navratili u nadaleko čuvenu poslastičarnicu Žerbo, ukoliko niste zagledali izloge u ulici Vaci ili niste sebi priuštili zadovoljsktvo u nekoj od čardi.

30.12.- 03.01.2017.

Organizator putovanja:

Društvo za turizam, trgovinu i usluge
„TRAVELLINO“ d.o.o Beograd
SEDIŠTE Gundulićev venac 22
OGRANAK Balkanska 28
Tel + 381 11 2645 624
Fax + 381 11 3629 171


1.dan 30.12.2016. (petak)

Polazak autobusa oko 23 časa iz Beograda, sa glavne Lastine autobuske stanice dolazni peroni, polazak iz Novog Sada oko 24 časa, sa železničke stanice, ispred lokomotive (tačno vreme polaska biće poznato 2 dana pred putovanje). Noćna vožnja sa kraćim pauzama.
2.dan 31.12.2016. (subota)

Dolazak u Budimpeštu u jutarnjim časovima. Panoramsko upoznavanje grada sa vodičem: obilazak Trga Heroja, Andarši bulevara, Bazilike Sv. Ištvana, Parlamenta, Ribarske tvrđave, Brda Sv. Gelerta, Citadele… Smeštaj u hotel. Slobodno vreme. Pripreme za novogodišnju noć. SREĆNA NOVA GODINA. Noćenje.
3.dan 01.01.2017. (nedelja)

Doručak. Fakultativni izlet sa stručnim vodičem za Višegrad (čuvena tvrđava-odmaralište i lovišta mađarskih kraljeva) i Estergom (stara mađarska prestonica u kojoj se nalazi najveća bazilika u istočnoj Evropi). Povratak u hotel. Uveče (fakultativno) krstarenje Dunavom i noćno razgledanje Budimpešte uz pratnju vodiča. A zatim, fakultativna repriza Nove godine u jednoj od čuvenih mađarskih čardi. Noćenje.
4.dan 02.01.2017. (ponedeljak)

Doručak. Slobodno vreme ili fakultativni odlazak do tržnog centra Campona i poseta Tropikarijumu. Noćenje.
5.dan 03.01.2017. (utorak)

Doručak. Napuštanje hotela. Fakultativni obilazak Sent Andreje (središte Srpske kulture i tradicije u Mađarskoj).

Obilazak sa stručnim vodičem trga i kuće Vuka Karadžića, Gradski trg, kuće Jakova Ignjatovića, Pozarevačka, Beogradska i Grčka crkva, muzej SPC-e, krst Kneza Lazara.

Polazak za Beograd oko 16 časova. Dolazak u Beograd u kasnim večernjim satima.

 

HOTEL

CENA ARANŽMANA

SPECIJALNA CENA

PLAĆANJE DO 10.12.

MILLENNIUM 3 *

145 EVRA

139 EVRA

ATLAS CITY 3 *

centar grada

155 EVRA

149 EVRA

LIONS GARDEN 4*

centar grada / SPA centar

175 EVRA

169 EVRA

 

 • Doplata za 1/1 sobu je 85 evra, iskljucivo na upit
 • Cena za dete do 12 godina (na pomoćnom ležaju) popust 10 evra. Cena aranžmana se umanjuje za 15 evra ukoliko se koristi sopstveni prevoz
 • Polazak iz Užica (gradski stadion), Čačka (železnička stanica), Kragujevca (TC Roda), Batočine – doplata za transfer 20 evra / minimum 4 putnika

UPLATA PO SPECIJALNOJ CENI DO NAZNAČENOG TERMINA U TABELI

HOTEL MILLENNIUM 3* Nalazi se sa Pestanske strane, u širem centru grada, na liniji gradskog prevoza. Hotel ima aperitiv bar, restoran, sef, parking. Sobe su u 1/2 i 1/2 +1 sa TWC, TV, mini bar, telefonom…

HOTEL ATLAS CITY 3* Nalazi se na Peštanskoj strani, U CENTRU GRADA na liniji gradskog prevoza. Hotel ima aperitiv bar, restoran, sef, parking. Sobe 1/2 i 1/2+1, su sa TWC, TV, mini bar, telefonom…

HOTEL LIONS GARDEN 4* SPA Nalazi se na Peštanskoj strani, U CENTRU GRADA U BLIZINI TRGA HEROJA. Hotel ima aperitiv bar, restoran, sef, parking, zatvoren bazen, saunu.Sobe su sa TWC, sat TV, mini bar, telefonom. SPA CENTAR koji je uključen u cenu

Cena novogodišnjeg aranžmana za 2017. uključuje

 • Prevoz autobusom turističke klase (16-87 sedišta) na navedenoj relaciji / mesta se određuju prema prijavi
 • Smeštaj u izabranom hotelu 3*/4* u 1/2 i 1/2+1 na bazi 3 N/D švedski sto
 • Razgledanje prema programu u pratnji vodiča
 • Usluge vodiča – predstavnik agencije
 • Troškove organizacije putovanja

Cena novogodišnjeg aranžmana ne uključuje

 • Fakultativne izlete
 • Doček Nove godine u Budimpešti i reprizu
 • Međunarodno zdravstveno osiguranje do 17godina 380 din, od 18 do 70 godina 540 din, od 71 do 83 godine 1150 din
 • Usluge koje nisu predviđene ovim programom

Cena fakultativnih novogodišnjih izleta

(neophodan minimum 30 putnika)

 • Izlet do Višegrada i Estergoma 25 evra/15 evra deca
 • Prevoz do tržnog centara Campona 5 evra
 • ulaznica za Tropikarijum 2500F oko 8.5 evra / deca do 18g 1800F oko 6 evra
 • Krstarenje Dunavom 15 evra/ 10 evra deca
 • Sent Andreja 10 evra/ 5 evra deca

NAPOMENA:

 • Obavezno prijavljivanje za Doček i reprizu Nove godine prilikom rezervacije aranžmana, zbog ograničenog broja mesta i uplata od 50% od cene
 • Doček Nove godine u čardi 75 evra
 • Repriza Nove godine u čardi 35 evra

Način plaćanja novogodišjeg aranžmana

 • dinarski po prodajnom kursu Vojvođanske banke na dan uplate za efektivu, 30% prilikom rezervacije, ostatak isplaćeno 7 dana pred put,
 • platnim karticama VISA,DINA, MAESTRO, MASTER CARD, AMERICAN EXPRESS
 • na rate čekovima, 40% avans, poslednja rata 3 meseca posle putovanja, realizacija 10. ili 20. u mesecu
 • avans 30%,ostatak odloženo – do 4 mesečne rata kreditnim karticama BANCA INTESA – VISA, MASTER CARD I AMERICAN EXPRESS

NAPOMENA: Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza,parking, vodiča, ulaznica, organizacije… Agencija ne snosi odgovornost promene cene ulaznica na lokalitetima u odnosu na dan izlaska programa – cena je podložna promeni. Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.

PROGRAM JE RAĐEN NA BAZI MINIMUM 70 PUTNIKA
U SLUČAJU NEDOVOLJNOG BROJA PUTNIKA ROK ZA OTKAZ PUTOVANJA 5 DANA PRE POČETKA PUTOVANJA
Agencija zadržava pravo korekcije cena u slučaju promena na deviznom tržištu ili promene cena hotela ili prevoza
Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja
Organizator zadržava pravo promene redosleda pojedinih sadržaja u programu
UZ OVAJ PROGRAM VAŽE OPŠTI USLOVI PUTOVANJA TA TRAVELLINO
Organizator putovanja TRAVELLINO licenca OTP 26/2010
Cenovnik br. 1 od 10.11.2016.

Kontakt organizatora novogodišnjeg putovanja

Društvo za turizam, trgovinu i usluge „TRAVELLINO“ d.o.o Beograd
SEDIŠTE Gundulićev venac 22,
OGRANAK Balkanska 28
Tel + 381 11 2645 624
Fax + 381 11 3629 171
LICENCA OTP 26/2010
e-mail: office@travellino.rs
www.travellino.rs

POSEBNE NAPOMENE:
  Redosled sedenja u autobusu se pravi prema datumu prijave.
  Zaustavljanje radi usputnih odmora predviđeno je na svakih 3,5 do 4 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu.
  Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. Ostavljanje vrednih stvari u autobusu i u hotelskim sobama nije preporučljivo, jer ni prevoznik niti hotel ne odgovaraju za iste! U slučaju obijanja autobusa, putnik može zatražiti nadoknadu štete samo za svoje osigurane stvari kod ovlašćenih osiguravajućih kuća. Organizator putovanja ne može odgovarati, niti se organizatoru putovanja pišu prigovori, u slučaju ovih nepredviđenih okolnosti.
  Napominjemo da je putovanje grupno, i tome je sve podređeno. Prema tome potrebno je jasno sagledavanje situacije da su u vozilu, muzika i filmovi koji se puštaju, neutralni po svom sadržaju, temperatura u vozilu ne može se individualno za svako sedište podešavati, i imajte u vidu da ono što je za nekoga toplo, za drugog je hladno i sl. Dakle, za grupno putovanje potrebno je puno razumevanje među putnicima i osećaj kolektivizma.
  Prostor za prtljag u autobusu je ograničen i predviđena količina prtljaga po putniku je 1 kofer i 1 komad ručnog prtljaga.
  Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu “tax free”, pa Vas molimo da to imate u vidu.
  Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak…)
  Organizator putovanja i izleta na putovanju zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih programom, kao i redosleda razgledanja usled objektivnih okolnosti. Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta ili tržnih centara, prodavnica, restorana, muzeja… ne rade.
  Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, vremena dolaska i daljeg rasporeda u aranžmanu)
  Putnicima koji imaju za cilj posete muzejima i galerijama, preporučujemo da na internetu provere radno vreme istih i da željene posete usklade sa slobodnim vremenom na putovanju.
 Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena i važeća na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino partnera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisu poznate ne mogu biti relevantne.
 U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 15:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka najkasnije do 09:00 časova. Svaki hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš/WC. Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi. Organizator putovanja u slučaju ne objavljivanja tačnog imena hotela, obavezuje se da ime postavi najkasnije 7 dana pre polaska na put. U slučaju promene hotela, organizator je dužan o tome obavestiti sve putnike, a zamenjen hotel mora u svemu odgovarati standardima hotela datog u opisu programa.
 Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata.   Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj, fen za kosu, internet…)
  Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta.
  Zahtevi za konektovane sobe, family sobe i sl., uzeće se u razmatranje, ali grupni autobuski aranžmani ne podrazumevaju ovakvu vrstu smeštaja, niti izbora soba i njihovog sadržaja (balkon, terasa, pušačka soba, spratnost, francuski ležaj i sl.). Agencija organizator ne može obećavati ovakve usluge.
 Smeštaj na grupnim aranžmanima ovog tipa je u dvokrevetnim ili dvokrevetnim sobama sa pomoćnim ležajem namenjene za smeštaj treće osobe. Sobe sa pomoćnim ležajem su manje komforne, a treći ležaj je pomoćni i može biti standardnih ili manjih dimenzija.
  Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi.
 Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.
  Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja.
Međunarodno putno zdravstveno osiguranje je obavezno za pojedine destinacije. Savetujemo Vas da isto posedujete za sva vaša putovanja, jer u suprotnom sami snosite odgovornost za eventualne posledice prilikom kontrole države u koju putujete, kao i kontrole u državama kroz koje prolazite.
 Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.  Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju…) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU.
 Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije
 Dan pred polazak organizator putovanja šalje SMS poruku sa svim detaljima polaska. Ukoliko ne dobijete poruku OBAVEZNO kontaktirajte agenciju radi dobijanja tačnih podataka oko polaska na putovanje.