Atina – Doček Nove Godine 2018 (OktopodTravel)

Nova godina u Atini – 6 dana

/ Doček Nove godine 2018. / Autobusom

Ponuda: OktopodTravel – Nova godina u Atini – 6 dana

TERMINI: 29.12.2017.; 

PROGRAM  PUTOVANJA:

1. dan 29.12.2017. (petak) BEOGRAD – MAKEDONIJA

Polazak iz Beograda sa parkinga u Bloku 42 (prekoputa ulaza na buvlju pijacu) u 16:00 h. Lagana vožnja preko Makedonije uz usputna zadržavanja radi odmora i graničnih formalnosti…

2. dan 30.12.2017. (subota) ATINA

Prepodnevni dolazak u Atinu. Po dolasku panoramski obilazak grada: trgovi Omonia i Sintagma, Parlament, Rezidencija, stari olimpijski stadion, Hadrijanov slavoluk, Zevsov hram, Akademija, Univerzitet, Biblioteka … Smeštaj u hotel. Slobodno vreme za odmor i individualne aktivnosti. Noćenje.

3. dan 31.12.2017. (nedelja) ATINA – PIREJ, SUNION, APOLONOVA OBALA/GLIFADA – fakultativno

Doručak. Slobodno prepodne. Oko podneva mogućnost fakultativnog poludnevnog panoramskog izleta za Pirej, Sunion, Apolonovu obalu i Glifadu. Povratak u hotel. U večernjim časovima individualni odlazak na DOČEK NOVE 2018. GODINE.Noćenje.

4. dan 01.01.2018. (ponedeljak) ATINA – PELOPONEZ (KORINT-MIKENA-EPIDAURUS-NAFPLION) – GRČKO VEČE – fakultativno

Doručak. Slobodan dan ili fakultativno polazak na celodnevni izlet na Peloponez (Argolida) sa obilaskom Korintskog kanala, prelazak mostom sa Atike na Peloponez, prolazak pored Tirinsa i obilazak Epidaurusa (čuveno antičko pozorište), zatim odlazak do Nafpliona (primorskog mesta i stare grčke prestonice) i obilazak ostataka “zlatne” Agamemnonove Mikene sa Lavljom kapijom, kraljevskim grobovima i tzv. Atrejevom riznicom. Povratak u Atinu u kasnim popodnevnim satima. Slobodno veče ili mogućnost fakultativnog odlaska na grčko veče u jednu od taverni na Plaki. Provedite nezaboravno veče uz grčke specijalitete, sirtaki i grčki folklore. Noćenje.

5. dan 02.01.2018. (utorak) ATINA – AKROPOLJ – fakultativno

Doručak. Napuštanje hotela i fakultativni odlazak u obilazak drevnog Akropolja. Slobodno vreme za šetnju, obilazak muzeja i šoping. Polazak za Beograd u posle podnevnim satima. Noćna vožnja preko Grčke i Makedonije … 

6. dan 03.01.2018. (sreda) BEOGRAD

Dolazak u mesto polaska u podnevnim časovima. Kraj programa.

Cenovnik i uslovi plaćanja:

 

FIRST MINUTE ZA UPLATE DO 15.11. – 139€

 

Cena aranžmana: 159 €

 

USLOVI PLAĆANJA I OSTALE NAPOMENE:

Plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Banka Intese na dan uplate.

USLOVI PLAĆANJA:
• 40 % PRILIKOM REZERVACIJE, OSTATAK 20 DANA PRED PUT.
• PLATNE, KREDITNE KARTICE: VISA, MAESTRO, MASTER, DINA. (Broj rata u zavisnosti od banke i tipa kartice).
• ČEKOVIMA GRAĐANA NA 3 MESEČNE RATE DATUMIRANI SVAKOG 15-OG U MESECU
• PUTEM ADMINISTRATIVNE ZABRANE NA 3 MESEČNE RATE
• ZAPOČETI NAČIN PLAĆANJA NE MOŽE SE MENJATI

 

CENA ARANŽMANA OBUHVATA:
* prevoz autobusom turističke klase (visokopodni ili duble decker,klima,audio/video oprema) na relacijama navedenim u programu
* smeštaj na bazi 3 noćenja sa doručkom (kontinentalni švedski sto) u hotelu sa 3* u Atini u 1/2 sobama

* obilaske prema programu (Atina – panorama grada)
* troškove organizacije i vođenja aranžmana
* usluge stručnog pratioca grupe tokom putovanja

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:

* obaveznu boravišnu taksu u Atini, plaća se na recepciji hotela. Za boravak u hotelima sa 2*- 0,5€ po noći, po osobi; za boravak u hotelima sa 3*- 1,5€ po noći, po osobi; za boravak u hotelima sa 4*- 3€ po noći, po osobi
* ulaznice i fakultativne izlete
* individualne troškove
* putno osiguranje

CENE FAKULTATIVNIH IZLETA
Fakultativni izleti (minimum za realizaciju 30 prijavljenih putnika, moguće je realizovati izlete i uz manji broj prijavljenih putnika uz njihovu saglasnost za korekciju cene):

* Pirej, Sunion (sa ulaznicom) – 30€

* Peloponez (sa ulaznicama) – 45 €

* Grčko veče – 35€

* Akropolj (sa ulaznicom) – 30€

OPISI HOTELA:

Hotel Park 3* www.thepark.gr  Hotel se nalazi u centru luke Pirej, na samo 13km od trga Omonia. Hotel odiše toplom i prijateljskom atmosferom. Hotel ima restoran, bar, salu za sastanke, menjačnicu, mogućnost hemijskog čišćenja, mogućnost doktora na poziv, wi fi … Hotel ima 80 ukusno opremljenih soba koje poseduju tus/WC, SAT TV, fen za kosu, frižider, wi fi.

NAPOMENA ZA HOTEL:

Potpisivanjem Ugovora o putovanju stranka prihvata svaki hotel odgovarajuće kategorizacije i opisa navedenog u Programu putovanja.

Organizator odmah po zvaničnoj potvrdi rezervacije od strane partnera, obaveštava putnike o nazivu hotela putem sajta:

www.oktopod.rs

DOPLATA ZA 1/1 SOBU: 80% OD CENE ARANŽMANA

DOPLATE ZA POLASKE IZ DRUGIH MESTA (mora se najaviti prilikom rezervacije aranžmana):

• SUBOTICA – doplata 25€ po osobi (povratna karta)
• NOVI SAD – doplata 15€ po osobi (povratna karta)

Napomene:

 

VIZE:

*  Svi putnici, državljani Srbije, koji poseduju nove biometrijske (crvene) pasoše, osim državljana sa prebivalištem na teritoriji Kosova,mogu putovati BEZ VIZA u skladu sa odlukom Saveta Ministara EU. Stari (plavi) pasoši prestali su da važe 31.12.2011. godine. Građani sa prebivalištem na teritoriji Kosova, vizu su dužni da pribave lično aplicirajući za istu u skladu sa zahtevima Konzulata zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU

*  Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju…) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze.

Organizator ne snosi odgovornost i nije dužan upoznati putnike državljane drugih država na uslove (vizne, carinske, zdravstvene i dr.) koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju, već je obaveza stranog državljanina da se informiše kod nadležnog konzulata i da Putnik sam potrebne uslove i isprave obezbedi blagovremeno i uredno.

 

 

NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA:

*U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 16:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09:00 časova.

* Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi. Opis destinacija i smeštaja dostupan je u agenciji ili na web-stranici www.oktopod.rs

*U pojedinim smeštajnim objektima treći i četvrti ležaj mogu biti pomoćni. Dimenzija i izlged pomoćnog ležaja zavise od mogućnosti smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom standardne veličine.

* Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata

* Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj…)

 

NAPOMENE U VEZI FAKULTATIVNIH IZLETA:

Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije… Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.

 

OPŠTE NAPOMENE:

Putnik je dužan proveriti 2 dana pre putovanja tačno vreme, mesto polaska i naziv hotela

Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije.

Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak…)

Svaka promena programa putovanja od strane samog putnika u toku putovanja, a uz saglasnost predstavnika agencija ne predstavlja izmenu ugovorenog programa

Potpisivanjem ugovora putnik je dužan da prihvati mesto u autobusu, koje mu dodeli agencija i naknadne izmene nisu moguće.

Organizator putovanja može promeniti ugovorenu cenu ako je posle zaključenja ugovora došlo do promena u cenama hotela,tarifama prevoznika,poremećaja i promena na monetarnom tržištu ili tržištu roba i usluga.

Kod autobuskih aranžmana predviđene su pauze radi usputnog odmora na oko 3 do 4 sata vožnje. Zaustavljanja su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta

Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja

Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne garantujemo mogućnost zadržavanja na granici koja predstavlja izlazak iz Evropske Unije, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske Unije (TAX FREE)

Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja

Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi

 

Aranžman je rađen na bazi od minimum 45 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska.

Molimo Vas da pažljivo pročitate Opšte uslove putovanja.

Organizator putovanja je Turistička agencija „OKTOPOD TRAVEL“-a, Licenca OTP 130/2010 izdata 05.02.2010. godine. Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja organizatora putovanja.

Program br.1 od 23.10.2017.               Licenca Ministarstva Turizma OTP 130/2010. od 05.02.2010.godine.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *