Nova godina u Rio De Janeiru

Pogledajte kako se provode za Novu godinu na južnoj hemisferi. Kada je kod nas prvi januar, u Brazilu u Rio De Janeiru je takođe s tom razlikom da januar analogan sa našim junom, tj. da je toplo. Tamo gde je toplo, tamo je i opušteno, a to znači da su svi ležerno obučeni.