Da li nas čeka kazna zbog proslave Nove godine?

Šta Bog kaže o Doček Nove Godine

Bog proriče o konačnom preporodu vavilonske religije koja će vaskrsnuti u velikoj sili pre nego što On prekrati nesretnu ljudsku vladavinu na ovoj zemlji. Čitajte Njegovo upozorenje u Otkrivenju 18: „Posle ovog videh drugoga anđela kako silazi sa neba, koji je imao veliku vlast, i zemlja bi obasjana njegovom slavom. I povika snažnim glasom govoreći: pade, pade veliki Vavilon i posta demonsko prebivalište i sklonište svih nečistih duhova, i sklonište svih nečistih ptica, i sklonište svih nečistih i mrskih zveri, jer su od strasnog vina njegovoga razvrata pili svi narodi i carevi zemaljski su s njim bludničili i trgovci zemaljski obogatiše se od njegove silne raskoši. I čuh drugi glas sa neba kako govori: iziđite iz njega, narode moj, da ne budete učesnici u njegovim gresima i da ne primite od njegovih zala!“

Novogodišnja proslava započela je da se praktikuje u Vavilonu pre 4000 godina, a danas skoro svaki narod na kugli zemaljskoj sledi ovaj običaj. Đavo i sotona je istinski prevario sav vasioni svet (Otkrivenje 12:9)! Ali Svemogući Bog je poslao svoje glasnike da upozore taj isti svet – da viču iz sveg grla, da se ne ustežu i da objave narodu njegovom bezakonja njegova (Knjiga proroka Isaije 58:1). Kazna neće zauvek ostati da visi negde u vazduhu. Pa vi vidite 🙂